ExFORMA - kvalitou v nákupu k úsporám

Vycházíme z přesvědčení, že úspora nákladů nakupovaných komponent vyžaduje důsledné zaměření na kvalitu dodavatelů a jejich výrobních procesů. Tento přístup přináší nad rámec vyjednaných úspor i další výrazné finanční a obchodní výhody.

Eliminace nákladů na nekvalitu - COPQ

procentuelní odhad vlivu nakupovaných komponent na celkovou nekvalitu se značně různí. Dle našich zkušeností se ale v průmyslové výrobě, zejména maloseriové a projektové, pohybují „nakoupené“ vícenáklady zpravidla mezi 50- 70 % celkové vyčíslené sumy (!). Úspěšnost reklamací je často zásadně redukována (smluvní limity, interní chyby vstupní kontroly, nejasnosti v konstrukčním zadání, apod.). Zaměřením na kvalitu ve fázi řízení a kontroly dodavatelů dosahujeme výrazné konkurenční výhody pro naše zákazníky.

Úspory v konstrukci a technologii nakupovaných komponent - DTC

příležitosti v řádu desítek procent z pořizovací ceny. Sledujeme zásadu, že dlouhodobě nejlepší výsledky nepřináší nalezení nejvyšší a nejdokonalejší technické kvality, nýbrž efektivní eliminace nekvality. Technická perspektiva řešení minimalizace rizika nekvality a nadměrné nákladovosti vstupních komponent je velmi účinná.

Úspory v kontrolní práci na vstupu - SQA

aplikací postupů a prvků řízení kvality dodavatelů docilujeme časový předstih eliminace nekvality v řádu měsíců a nezanedbatelné úspory v efektivitě kontroly vstupních komponent. Disponujeme jak technickými tak procesními znalostmi v této oblasti.

Zaměření na kvalitu je nejsilnějším nástrojem k dosahování úspor v nákupu, které jsme pro své zákazníky realizovali.

© 2012-2013 Exforma, s.r.o. – fotografie © pixelio.de, M. Grossmann