ExFORMA - kvalita, dostupnost a cena vstupních komponent

Jsme tým odborníků strategického nákupu a řízení dodavatelské kvality. Svým zákazníkům dosahujeme úspory materiálových nákladů 7 – 40 %, eliminaci nekvality zpravidla pod 2 (max. 5) % a spolehlivost dodávek nad 95 %. Naše činnost spočívá ve třech základních modulech.

Upgrade strategického nákupu – aplikace vhodné nákupní strategie do všech činností firmy.

Nutnost důsledně dodržet právě tu strategii působení na dodavatele, která odpovídá tzv. Kraljic analýze nákupu. Tato zohledňuje jak nákupní objem v dané komoditě, tak kvalitativní a logistické parametry. Podíl vícenákladů způsobený nevhodnou nebo chybějící strategií pro nakupované komponenty se dle našich zkušeností pohybuje mezi 45 až 60% souhrnné nekvality. Upgrade strategického nákupu představuje velmi rychlé opatření bez nutnosti kapacitních nebo organizačních změn.

Ugrade řízení dodavatelské kvality – soustavná a účelná kontrolní činnost nákupu.

Aplikací metod řízení dodavatelské kvality (SQA) lze trvale dosahovat min. 95 % úspěšnost v klíčových kvalitativních, logistických a nákladových parametrech. Zaměřujeme se zejména na kvalifikaci nových dodavatelů a zásady řízení dodavatelského panelu. Dva kroky k dosažení významného posunu ve výkonu dodavatelů.

Make or Buy upgrade – zaměření na klíčové znalosti a činnosti.

Rozvoj vlastních kompetencí v nákupu je zcela klíčovou konkurenční výhodou - nenabízíme outsourcing nákupu. Zaměřujeme se na podporu rozhodovacího procesu pro konkrétní komponenty a komodity. Expertní znalost dodavatelského trhu je zde nepostradatelná.


© 2012-2013 Exforma, s.r.o. – fotografie © pixelio.de, M. Grossmann